Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Wykonanie urządzenia wodnego – awaryjnego otworu studziennego nr 1a, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, na terenie miejskiego ujęcia przy ul. Jankowskiej w Pakości
rejestr zmian informacji

Publikacja obwieszczenia o sprostowaniu omyłki pisarskiej
Data: 2021-04-14 13:18:41
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja zawiadomienia o wydaniu decyzji
Data: 2021-04-09 08:06:05
Autor: Jacek Malinowski
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »