Budowa słupa reklamowego, na terenie działki nr 3/3, obręb 4, m. Pakość

Pakość, 17 grudnia 2019 r. 
 KIO.6730.132.8.2019 
  
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.132.3.2019 z dnia 15 października 2019 r. 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 17 grudnia 2019 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o warunkach zabudowy, na wniosek Fabryki Maszyn i Urządzeń do Przemysłu i Górnictwa, Odlewnia Żeliwa NOTEĆ Bernard Urbaniak, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie słupa reklamowego, na terenie działki nr 3/3 obręb 4, m. Pakość.   

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.KIO.6730.132.5.2019 
  
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.132.3.2019 z dnia 15 października 2019 r. 

zawiadamiam

strony postępowania, iż zebrano dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń do Przemysłu i Górnictwa, Odlewnia Żeliwa NOTEĆ Bernard Urbaniak, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie słupa reklamowego, na terenie działki nr 3/3, obręb 4, m. Pakość. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od publicznego obwieszczenia. metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (20 listopada 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (21 listopada 2019, 07:43:22)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (17 grudnia 2019, 13:32:59)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 334