Budowa sieci kablowej energetycznej nN-0,4kV

Pakość, 17 lutego 2022 r. 
KIO.6733.5.3.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 17 lutego 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Enea Operator, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Inowrocław, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej nN-0,4kV na terenie działek nr 81/32, 81/12, 81/59, 81/58, 81/57, 81/56, 81/53, 81/62, 81/61, 81/60, 81/55, 81/67, 81/66, 81/63, 81/70, 81/69, 81/68, 81/64, 81/65, 83/5, 81/71, 81/72, 81/73, 81/74 obręb Łącko, gm. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pakość, 19 listopada 2021 r. 
KIO.6733.20.3.2021
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

zawiadamiam,

że na wniosek Enea Operator, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Inowrocław, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX z dnia 16 listopada 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci kablowej energetycznej nN-0,4kV na terenie działek nr 81/32, 81/12, 81/59, 81/58, 81/57, 81/56, 81/53, 81/62, 81/61, 81/60, 81/55, 81/67, 81/66, 81/63, 81/70, 81/69, 81/68, 81/64, 81/65, 83/5, 81/71, 81/72, 81/73, 81/74 obręb Łącko, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (19 listopada 2021)
Opublikował: Magdalena Gromek (19 listopada 2021, 08:03:46)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (17 lutego 2022, 10:27:01)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 131