Przebudowa sieci SN - 15 kV w m. Słaboszewo, Krzekotowo, Radłowo, Ludwiniec, Jankowo

Pakość, 17 września 2021 r. 
KIO.6733.2.26.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 17 września 2021 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek ENEA Operator Rejon Dystrybucji Inowrocław, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie sieci SN-15kV wraz z stacjami transformatorowymi, słupami SN-15kV, linią kablową SN-15kV oraz przebudowie sieci nN 0,4kV na terenie działek nr 235, 222, 223, 236, 224, 240/2, 241, 240/1, 225, 239 obręb Słaboszewo, działek nr 35, 105/1, 103, 105/2, 104, 106/3, 106/4, 102, 107, 108, 109, 101, 112, 113, 118/2, 127, 126, 125, 124, 122, 123, 121, 134, 133, 135, 136 obręb Krzekotowo, gm. Dąbrowa, powiat mogileński oraz na terenie działek nr 104, 90/2, 89/2, 90/1, 89/1, 53/1, 80/1, 65/1, 65/2, 53/2, 52/2, 54, 67/2, 68/2, 69/2, 83/1, 70/2, 71/3, 71/4, 72/6, 73/2, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2, 79/3, 97/7, 79/2, 79/1, 52/1, 38/1, 46, 155/1, 47/1, 47/2, 166/2, 166/1, 167/3, 167/4, 167/1, 178, 180, 177, 182/3, 182/4, 188/2, 189/2, 159/2, 190/5, 190/6, 154/2 obręb Radłowo, działek nr 43/6, 44/2, 45/2, 56/3 obręb Ludwiniec, działek nr 4/3, 5/1, 8, 15/5, 36/3 obręb Jankowo, gm. Pakość, powiat inowrocławski. 
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pakość, 26 marca 2021 r.
KIO.6733.2.6.2021         
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
                                                             zawiadamiam,
że na wniosek ENEA Operator Rejon Dystrybucji Inowrocław, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX z dnia 21 grudnia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej przebudowy sieci SN-15kV wraz z stacjami transformatorowymi, słupami SN-15kV, linią kablową SN-15kV oraz przebudowy sieci nN 0,4kV na terenie działek nr 235, 222, 223, 236, 224, 240/2, 241, 240/1, 225, 239 obręb Słaboszewo, działek nr 35, 105/1, 103, 105/2, 104, 106/3, 106/4, 102, 107, 108, 109, 101, 112, 113, 118/2, 127, 126, 125, 124, 122, 123, 121, 134, 133, 135, 136 obręb Krzekotowo, gm. Dąbrowa, powiat mogileński oraz na terenie działek nr 104, 90/2, 89/2, 90/1, 89/1, 53/1, 80/1, 65/1, 65/2, 53/2, 52/2, 54, 67/2, 68/2, 69/2, 83/1, 70/2, 71/3, 71/4, 72/6, 73/2, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2, 79/3, 97/7, 79/2, 79/1, 52/1, 38/1, 46, 155/1, 47/1, 47/2, 166/2, 166/1, 167/3, 167/4, 167/1, 178, 180, 177, 182/3, 182/4, 188/2, 189/2, 159/2, 190/5, 190/6, 154/2 obręb Radłowo, działek nr 43/6, 44/2, 45/2, 56/3 obręb Ludwiniec, działek nr 4/3, 5/1, 8, 15/5, 36/3 obręb Jankowo, gm. Pakość, powiat inowrocławski.
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (26 marca 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (26 marca 2021, 12:40:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (17 września 2021, 12:14:22)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 130