Zmiana konfiguracji anten stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT – 4 4161 “PAKOŚĆ”, zlokalizowanych na istniejącej wieży w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12

N/znak: KIO 7610 – 28/06                                            Pakość, dnia 19 czerwca 2006 r.

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PAKOŚCI
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 31 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że z dniem 20 czerwca 2006 r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie konfiguracji anten stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT – 4 4161 “PAKOŚĆ”, zlokalizowanych na istniejącej wieży w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12, na działce nr 3/55, dla firmy POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81, reprezentowanej przez Panią Magdalenę Kwaśniewską z firmy MEGA PROJEKT z siedzibą przy Al. Adama Mickiewicza 38, 86-061 Niemcz.
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 19), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (26 czerwca 2006)
Opublikował: Jacek Malinowski (26 czerwca 2006, 07:25:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3053