Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Mogileńskiej, Polnej, Radłowskiej w msc. Pakość oraz msc. Radłowo, gm. Pakość

Pakość, 18 czerwca 2021 r.
 KIO.6733.3.14.2021
 
O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 18 czerwca 2021 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sławomira Matuszaka dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Mogileńskiej, Polnej, Radłowskiej w msc. Pakość oraz msc. Radłowo, gm. Pakość na terenie działek nr 43/1, 43/3, 86, 120, 54, 55, 164, 136/2, 350, 152/1, 139, 165/2, 165/1, 187/6, 187/26, 187/25, 187/27, 190/12, 188, 345/3, 235/3, 234/1, 235/1, 325/8, 412/1, 325/9, 326/96, 234/2, 412/5, 325/22, 328/4, 415/1, 327/21, 327/12, 422, 327/10, 328/6 obręb 3, m. Pakość oraz działki nr 220/26 obręb Radłowo, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pakość, 23 marca 2021 r. 
KIO.6733.3.6.2021         

OBWIESZCZENIE
o wniesieniu zmiany do wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamiam strony o wniesieniu zmiany do złożonego wniosku,

przez Gminę Pakość, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Sławomira Matuszaka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Mogileńskiej, Polnej, Radłowskiej w msc. Pakość oraz msc. Radłowo, gm. Pakość na terenie działek nr 43/1, 43/3, 86, 120, 54, 55, 164, 136/2, 350, 152/1, 139, 165/2, 165/1, 187/6, 187/26, 187/25, 187/27, 190/12, 188, 345/3, 235/3, 234/1, 235/1, 325/8, 412/1, 325/9, 325/21, 326/96, 234/2, 412/5, 325/22, 328/4, 415/1, 327/21, 327/12, 422, 327/10, 328/6 obręb 3, m. Pakość oraz na terenie działki nr 220/26 obręb Radłowo, gm. Pakość, dot. wykreślenia z wniosku działki nr 325/21 obręb 3, m. Pakość.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Pakość, 11 marca 2021 r.
KIO.6733.3.4.2021 
        
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Pakość, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sławomira Matuszaka z dnia 19 lutego 2021 r., uzupełniony dnia 08 marca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Mogileńskiej, Polnej, Radłowskiej w msc. Pakość oraz msc. Radłowo, gm. Pakość na terenie działek nr 43/1, 43/3, 86, 120, 54, 55, 164, 136/2, 350, 152/1, 139, 165/2, 165/1, 187/6, 187/26, 187/25, 187/27, 190/12, 188, 345/3, 235/3, 234/1, 235/1, 325/8, 412/1, 325/9, 325/21, 326/96, 234/2, 412/5, 325/22, 328/4, 415/1, 327/21, 327/12, 422, 327/10, 328/6 obręb 3, m. Pakość oraz na terenie działki nr 220/26 obręb Radłowo, gm. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (11 marca 2021)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 marca 2021, 12:02:22)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (18 czerwca 2021, 09:14:13)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184