Budowa utwardzonych ciągów pieszych przez Gminę Pakość na działkach nr 52, 61, 58, 57/2, 55/6 i nr 80 obręb Rybitwy, gmina Pakość

Pakość, dnia 4 czerwca 2009 r.

N/znak: KIO 7331-43/09

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2009r., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 4 czerwca 2009r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie utwardzonych ciągów pieszych przez Gminę Pakość ul. Rynek 4 88-170 Pakość na działkach nr 52, 61, 58, 57/2, 55/6 i nr 80 obręb Rybitwy, gmina Pakość.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (4 czerwca 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (4 czerwca 2009, 13:25:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2477