Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Pakość-Mątwy wraz z przebudową linii kolidujących

Pakość, 01 grudnia 2022 r.
KIO.6733.7.12.2022          
OBWIESZCZENIE
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

  zawiadamiam,

że w dniu 01 grudnia 2022 r. z uwagi na pismo Enea Operator Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX o wycofanie wniosku, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Pakość-Mątwy wraz z przebudową linii kolidujących na terenie działek nr 67/4, 68, 81/2, 81/3, 82/9, 82/3, 80/5, 80/3, 79/1,  174/3, 288, 76/2, 77/1, 75/2, 75/3, 75/6, 75/7, 74/3, 93/6, 93/7 obręb Wielowieś, działek nr 131/4, 131/3, 131/2, 130/1, 130/2, 129/2, 261/1, 261/2, 133/3, 178/11, 173, 282/15, 151/3, 174, 151/2, 171, 152, 153 obręb Kościelec, działek nr 40, 46/1, 46/4, 47/1, 48, 113, 112, 114, 50/3, 50/4, 51/1, 52/2, 52/4, 52/3, 53, 19/1, 121/1 obręb Gorzany oraz działek nr 12/5, 16, 32/14, 33, 34/92, 34/87, 35, 37/5, 37/6, 38/1 obręb Dziarnowo, gm. Pakość, jako inwestycji celu publicznego związanej z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony granicy państwowej i inwestycji z zakresu łączności publicznej.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


Pakość, 24 października 2022 r.
KIO.6733.7.9.2022          
OBWIESZCZENIE
o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
                                                             
zawiadamiam,

że w dniu 24 października 2022 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Pakość-Mątwy wraz z przebudową linii kolidujących na terenie działek nr 67/4, 68, 81/2, 81/3, 82/9, 82/3, 80/5, 80/3, 79/1,  174/3, 288, 76/2, 77/1, 75/2, 75/3, 75/6, 75/7, 74/3, 93/6, 93/7 obręb Wielowieś, działek nr 131/4, 131/3, 131/2, 130/1, 130/2, 129/2, 261/1, 261/2, 133/3, 178/11, 173, 282/15, 151/3, 174, 151/2, 171, 152, 153 obręb Kościelec, działek nr 40, 46/1, 46/4, 47/1, 48, 113, 112, 114, 50/3, 50/4, 51/1, 52/2, 52/4, 52/3, 53, 19/1, 121/1 obręb Gorzany oraz działek nr 12/5, 16, 32/14, 33, 34/92, 34/87, 35, 37/5, 37/6, 38/1 obręb Dziarnowo, gm. Pakość, jako inwestycji celu publicznego związanej z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony granicy państwowej i inwestycji z zakresu łączności publicznej.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


Pakość, 01 lutego 2022 r. 
KIO.6733.7.5.2022
OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

zawiadamiam, 

że w dniu 01 lutego 2022 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Pakość-Mątwy wraz z przebudową linii kolidujących na terenie działek nr 67/4, 68, 81/2, 81/3, 82/9, 82/3, 80/5, 80/3, 79/1, 174/3, 288, 76/2, 77/1, 75/2, 75/3, 75/6, 75/7, 74/3, 93/6, 93/7 obręb Wielowieś, działek nr 131/4, 131/3, 131/2, 130/1, 130/2, 129/2, 261/1, 261/2, 133/3, 178/11, 173, 282/15, 151/3, 174, 151/2, 171, 152, 153 obręb Kościelec, działek nr 40, 46/1, 46/4, 47/1, 48, 113, 112, 114, 50/3, 50/4, 51/1, 52/2, 52/4, 52/3, 53, 19/1, 121/1 obręb Gorzany oraz działek nr 12/5, 16, 32/14, 33, 34/92, 34/87, 35, 37/5, 37/6, 38/1 obręb Dziarnowo, gm. Pakość, jako inwestycji celu publicznego związanej z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony granicy państwowej i inwestycji z zakresu łączności publicznej, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. do dnia 07 grudnia 2022 r. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Pakość, 01 lutego 2022 r. 
KIO.6733.7.2.2022

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam, 

że na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Pakość-Mątwy wraz z przebudową linii kolidujących na terenie działek nr 67/4, 68, 81/2, 81/3, 82/9, 82/3, 80/5, 80/3, 79/1, 174/3, 288, 76/2, 77/1, 75/2, 75/3, 75/6, 75/7, 74/3, 93/6, 93/7 obręb Wielowieś, działek nr 131/4, 131/3, 131/2, 130/1, 130/2, 129/2, 261/1, 261/2, 133/3, 178/11, 173, 282/15, 151/3, 174, 151/2, 171, 152, 153 obręb Kościelec, działek nr 40, 46/1, 46/4, 47/1, 48, 113, 112, 114, 50/3, 50/4, 51/1, 52/2, 52/4, 52/3, 53, 19/1, 121/1 obręb Gorzany oraz działek nr 12/5, 16, 32/14, 33, 34/92, 34/87, 35, 37/5, 37/6, 38/1 obręb Dziarnowo, gm. Pakość, jako inwestycji celu publicznego związanej z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony granicy państwowej i inwestycji z zakresu łączności publicznej. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (1 lutego 2022)
Opublikował: Magdalena Gromek (1 lutego 2022, 09:48:52)

Ostatnia zmiana: Lidia Puszczykowska (1 grudnia 2022, 10:13:18)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 107