Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych

Pakość, 04 listopada 2021 r. 
KIO.6733.10.21.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 04 listopada 2021 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na Zagospodarowaniu terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych na terenie działek nr 27/1, 22/1, 21/10, 21/77, 21/80, 21/84, 21/76, 20/20, 21/78, 20/11, 21/79, 20/28, 21/66, 19, 20/2, 14, 20/35 obręb 1, m. Pakość oraz działek nr 38, 127 obręb Ludkowo, gm. Pakość. 
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 


Pakość, 27 września 2021 r. 
KIO.6733.10.11.2021 
OBWIESZCZENIE
o wniesieniu zmiany do wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), 

zawiadamiam strony o wniesieniu zmiany do złożonego wniosku, 

przez Gminę Pakość, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej Zagospodarowania terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych na terenie działek nr 27/1, 22/1, 21/10, 21/77, 21/80, 21/84, 21/76, 20/20, 21/23, 20/43, 21/78, 20/11, 21/79, 20/28, 21/66, 19, 20/2, 14, 20/35 obręb 1, m. Pakość oraz działek nr 38, 127 obręb Ludkowo, gm. Pakość, dot. wykreślenia z wniosku działek nr 21/23, 20/43 obręb 1, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


Pakość, 22 lipca 2021 r.
KIO.6733.10.3.2021
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

zawiadamiam, 

że na wniosek Gminy Pakość, z dnia 28 czerwca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej Zagospodarowania terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych na terenie działek nr 27/1, 22/1, 21/10, 21/77, 21/80, 21/84, 21/76, 20/20, 21/23, 20/43, 21/78, 20/11, 21/79, 20/28, 21/66, 19, 20/2, 14, 20/35 obręb 1, m. Pakość oraz działek nr 38, 127 obręb Ludkowo, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (22 lipca 2021)
Opublikował: Magdalena Gromek (22 lipca 2021, 10:00:21)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (4 listopada 2021, 10:26:26)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147