Budowa wieży jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego

Pakość,  06 grudnia 2022 r.
KIO.6733.35.6.2022          
OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

                                                             zawiadamiam,

że w dniu 06 grudnia 2022 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek Towerlink Poland sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Panią XXX XXXXX, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy wieży jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem na niej urządzeń technicznych (instalacji radiokomunikacyjnych o numerze BT41993, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających) oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z urządzeniami zasilającymi na terenie części działki nr 16/5 obręb 2, m. Pakość, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. do dnia 03 listopada 2023 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


Pakość, 06 grudnia 2022 r.
KIO.6733.35.3.2022          
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca    2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

                                                             zawiadamiam,

że na wniosek Towerlink Poland sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Panią XXX XXXXX, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy wieży jako telekomunikacyjnego obiektu budowlanego wraz z instalowaniem na niej urządzeń technicznych (instalacji radiokomunikacyjnych o numerze BT41993, antenowych konstrukcji wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających) oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych wraz z urządzeniami zasilającymi na terenie części działki nr 16/5 obręb 2, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (6 grudnia 2022)
Opublikował: Lidia Puszczykowska (6 grudnia 2022, 15:52:00)

Ostatnia zmiana: Lidia Puszczykowska (8 grudnia 2022, 08:35:16)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 38