Budowa gazociągu n/c dn110 PE

Pakość, 08 listopada 2021 r.
 KIO.6733.13.12.2021
 
O B W I E S Z C Z E N I E


 Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 08 listopada 2021 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana xxxxxx xxxxxxx, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn110 PE na terenie działek nr 327/21, 327/24, 327/29 obręb 3, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pakość, 30 sierpnia 2021 r. 
KIO.6733.13.4.2021

OBWIESZCZENIE
 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

zawiadamiam, 

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, z dnia 26 lipca 2021 r., uzupełniony dnia 30 sierpnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy gazociągu n/c dn110 PE na terenie części działki nr 327/21 oraz działek nr 327/24, 327/29 obręb 3, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (30 sierpnia 2021)
Opublikował: Magdalena Gromek (30 sierpnia 2021, 13:00:30)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (8 listopada 2021, 08:24:04)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 113