Budowa zespołu boisk typu Orlik 2012

                         Pakość, dnia 22 października 2009 r.
N/znak: KIO 7331 –84-2/09 

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 22 października 2009 r. zostaje zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu boisk typu Orlik 2012 przez Gminę Pakość ul. Rynek 4, 88-170 Pakość na działkach nr 230/19 i 326/97 ( po scaleniu i podziale oznaczonej nr 412/1) położonych w obrębie III miasta Pakość.
Pakość, dnia 7 października 2009 r.

N/znak: KIO 7331-84/09

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 7 października2009r., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.

z a w i a d a m i a m

że z dniem 7 października 2009r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu boisk typu Orlik 2012 przez Gminę Pakość ul. Rynek 4 88-170 Pakość na działkach nr 230/19 i części działki9 326/97 obręb III miast Pakość, gmina Pakość.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (7 października 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (7 października 2009, 12:31:16)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (22 marca 2010, 07:55:03)
Zmieniono: publikacja zawiadomienia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1516